Ifjúság és Családjogvédő Egyesület

 

 

Rólunk

A Egyesület elsődleges céljainak megfelelően a szervezés ideje alatt is segítette azokat az áldozatokat, akik kapcsolatain keresztül felkeresték.

 

 

Néhány példa eddigi áldozatvédelmi tevékenységeinkről:
2003. október

 

A már kész KIÚT PROGRAMOT az Egyesület egy, két gyermekes Komárom-Esztergom megyei anyuka esetében alkalmazta elsőként a gyakorlatban.
Az ügyfél jelentkezését és a személyes egyeztetést követően az Egyesület leegyeztette az anyuka és a gyerekek elhelyezését egy budapesti anyaotthonban, majd kiemelte a krízis környezetből.
Az anyaotthon és az Egyesület segítségének köszönhetően az anyuka már 2004. januárjában saját albérletbe költözhetett gyermekeivel, és folyamatban volt a bántalmazótól történő jogi különválás.

 

2004. júliustól
1. Az anyaotthonba menekült kétgyermekes édesanya kérésére személyvédelmet biztosítottunk a tartózkodási helyén, a munkahelyén, továbbá azon alkalmakkor, amikor a bántalmazóval találkozott, -gyerekláthatás, egyeztetések, stb.-.

 

2. Tanácsadás és magánnyomozás útján segítettünk egy olyan feleséget, akit férje házasságuk során érzelmi, és pszihikai terrorban tartott.

 

3. A bántalmazótól már külön élő szintén két gyermekes anyukát elkísértük a személyes egyeztetéssel egybekötött gyermekláthatásra, mivel félelmei szerint a férje akár erőszakkal is magánál tartotta volna a gyerekeket, sőt őt magát is otthon tartotta volna.

 

4. Az élettársi viszonyból elmenekült budapesti három gyermekes anyuka újbóli menekülését segítettük, mivel az ideiglenesen kapott belvárosi lakásban a bántalmazó megtalálta és ott többször bántalmazta.
Az anyukát, gyermekeit és barátját kiemeltük a veszélyes környezetből és egy vidéki albérletbe költöztettük.

A fenti esetekben Egyesületünk eredményesen segítette a hozzáforduló áldozatokat és biztosította számukra a személyes biztonságot mely minden esetben elsődleges szempont volt számukra.
Az Egyesület tevékenységei, és az ügyfelek eseteinek bemutatása folyamatosan kerül bővítésre.

 

Szervezetünk eddigi működése során elérte azokat a célokat, melyeket a H/4629/19. számú EGYSÉGES JAVASLAT -a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló H/4629. számú országgyűlési javaslat zárószavához.- megfogalmaz.
Idézet a JAVASLAT Nemzetközi elvárások c. szakaszából:
„Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 1582 (2002) számú ajánlásában kifejtette, hogy a családon belüli erőszak fizikai bántalmazásként, nemi erőszakként, fenyegetésekként és megfélemlítésként egyaránt megnyilvánulhat. Felszólította a tagállamokat, hogy gondoskodjanak a családon belüli erőszak áldozatainak ingyenes jogi tanácsadásról, az áldozatoknak nyújtandó pszichológiai és pénzügyi segítségről, az áldozatok hatékony védelméről a sérelem elkövetése után és a jogi eljárás alatt, az áldozatokkal foglalkozó nem- kormányzati szervezetek támogatásáról és megfelelő szakemberek képzéséről.”

A KIÚT PROGRAMON belül Egyesületünk megvalósította a fenti nemzetközi elvárásokat.

Idézet a JAVASLAT 
A társadalmi bűnmegelőzés együttműködői, együttműködés a bűnmegelőzésben c. szakaszából
„A társadalmi bűnmegelőzési stratégia akkor hatékony, ha a helyi társadalompolitika részeként valósul meg. Meg kell találni a regionális, a kistérségi és a települési bűnözés kihívásaira a helyben hatékony megoldásokat. A társadalmat differenciált módon ösztönző és mozgósító bűnmegelőzés eredményes megvalósítása érdekében a Kormánynak, a helyi önkormányzatoknak, a központi és helyi hatóságoknak és intézményeknek folyamatosan együtt kell működniük a civil szervezetekkel, az egyházakkal, az üzleti és gazdasági élet szereplőivel és az állampolgárok kisközösségeivel. A társadalmi bűnmegelőzés rendszerének nyitottnak és befogadónak kell lennie a tudományos, a szakmai és a civil kezdeményezésekre. A rendszer működtetéséhez a kormányzatnak kell biztosítani a bűnözéssel kapcsolatos legfontosabb adatokat, a tudományos eredmények hasznosítását és a szakképzés feltételeit.”

A KIÚT PROGRAMNAK köszönhetően –helyi szinten ugyan de- elindult ez a folyamat, és hatékony az áldozatsegítésben.

Idézet a JAVASLAT Üzleti szféra c. szakaszából
„A biztosítók érdekeltségének erősítése”

 

A KIÚT PROGRAM működtetési költségeinek kis hányadát egy nemzetközi biztosító társaság hosszú távú megállapodás alapján biztosítja.

„A biztonsági piac fogyasztói oldalon történő támogatása rászorultsági alapon (egyenlőbb esély a biztonságra).”
A KIÚT PROGRAM keretein belül segített áldozatok térítésmentesen jutnak a szolgáltatáshoz.

 

Eddigi eredményeink alapján világosan látható, hogy a KIÚT PROGRAM Magyarországon egyedüliként felel meg a hazai és nemzetközi elvárásoknak az áldozatvédelem, és áldozatsegítés terén.
Tevékenységeink szükségessége nem kérdéses.

Egyesületünk vezetősége elhívatott az áldozatvédelem terén, de anyagi korlátaik nem teszik lehetővé a KIÚT PROGRAM gördülékeny működtetését, és szűkségünk van a fent említett JAVASLATBAN megjelölt támogatási formákra.
„Non-profit vállalkozások anyagi támogatása,”

„Az áldozatok önsegítő csoportjainak, valamint a civil szervezetek támogatása az egyes áldozati csoportok megsegítésében.”