Ifjúság és Családjogvédő Egyesület

 

 

Kiút program

Egyesületünk alapításakor alapvetően azokra az áldozatokra gondoltunk, akik már eldöntötték, hogy javítanak életkörülményeiken
.
Ők azok, akik elhatározták, hogy mind maguk mind gyermekeik számára biztonságos, harmonikus életkörülményeket teremtenek. Ismereteink és információink szerint számuk igen nagy: napi 3-5 olyan elkeseredett ugyanakkor elszánt áldozat keresi fel a területtel foglalkozó telefonos és egyéb ügyfélszolgálatokat, aki keresi a teljes körű és biztonságos lehetőséget.
Ám sajnos nem találja.


Hiszen nem lehet életcél az anyaotthonból-anyaotthonba való vándorlás, illetve a folyamatos menekülés a bántalmazó elől.

 

Ezért inkább választja a már megszokott és elviselt rosszat, mint a bizonytalant. Marad a bántalmazóval.
E döntésének pedig világosan láthatóak a következményei: széthulló család, rendellenesen és hátrányosan fejlődő, esetleg súlyosan sérült gyermek, és sajnos sok esetben elkerülhetetlen következmény –akár a bántalmazó, akár a sértett, sőt akár a gyermek által elkövetett- emberölés is.

Ezért egyesületünk olyan programot állított össze melynek célja:
A teljes körű segítség nyújtása a családon belüli erőszak (továbbiakban: CSBE) által érintett személyek részére.
Továbbá a jelenség hosszú távú kezelésének érdekében széleskörű felvilágosító és prevenciós előadások szervezése, lebonyolítása.
A hatékony jogalkotás elősegítése a működési tapasztalatok összegzésével, átadásával illetve a szakmai szervezetek összefogása a CSBE eredményes kezelésének érdekében.

 

Tevékenységi területeink

  1. Teljes körű szociális segítség nyújtása
  2. Teljes körű jogi segítség nyújtása
  3. Védelmi, biztonsági tevékenység

24 órás telefonos ügyfélszolgálat

Az ügyfélszolgálat az első elsődleges lehetőség arra, hogy a rászorulók egyesületünkkel kapcsolatba kerüljenek. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy ügyfélszolgálatunkat nem kizárólag a CSBE áldozatai fogják felkeresni.

Ezért tevékenységünket kategorizáltuk.
A szociálisan hátrányos helyzetű illetve az ún. rossz házasságban élők számára olyan általános tanácsadást szándékozunk biztosítani melynek során azokat a lehetőségeket, ismertetjük meg a hozzánk fordulóval, melyekkel segíthet helyzetén.
Pl. a területileg illetékes szociális vagy önkormányzati és civil segítő szervek, szervezetek elérhetőségei, ügyfélfogadási rendje, együttműködési feltételei stb.
Továbbá azon terápiás lehetőségek melyek megelőzhetik a rossz házasság CSBE-ká válását.

Egyesületünk speciális célterülete a CSBE így ezen ügyfelek számára helyzetüktől és az érintettség mértékétől függően kategóriákat és lehetőségeket állítottunk fel, melyek irányadóak az adott helyzet kezeléséhez.

 

Itt elsődleges cél annak tudatosítása, hogy van lehetőség a változtatásra, a kialakult helyzet megszüntetésének érdekében tehető lépések ismertetése. A krízisből történő kiemelés lehetőségének ismertetése, az azt megelőző lépések, a kiemelést követő események, az egyesület tevékenységei és a segítségnyújtás várható eredményeinek felvázolása.

 

Az egyesület szociális tevékenysége vázlatpontokban

Biztonságos, rendezett, nyugodt lakóhely biztosítása

Rendszeres étkezés az együttműködés ideje alatt

Az együttműködéshez kapcsolódó orvosi ellátás

Oktatás, képzés lehetősége

Problémakezelő, személyiség fejlesztő terápiák, beszélgetések

Az általános gyermeknevelés lehetőségének biztosítása

Végzettségnek megfelelő munkahely lehetőségek

Életvezetési tanácsadás

 

Az egyesület jogi tevékenységei vázlatpontokban

Az ügyfél döntését megelőző tevékenységek:

 

Tanácsadás

Békéltető, egyeztető, felvilágosító beszélgetések

Találkozások, megbeszélések szervezése (pl. gyermekláthatás)

Polgári és büntetőjogi eljárásokkal kapcsolatos tájékoztatás, az eljárás előkészítése, az ügyfél segítése az eljárás során

Az ügyfél helyzetének megfelelő jogi lehetőségek teljes körű és objektív kidolgozás

Javaslattétel az ügyfél számára a fenti lehetőségek közül

Az ügyfél döntését követő lépések és várható jogi következményeik, eredményeik ismertetése

 

Az ügyfél döntését követően területenként:

 

Feljelentés előtt

Feljelentéskor

Nyomozás során

Vádemelés mellőzésekor

Bírósági eljárás során

Magánvádas eljárás során

 

Védelmi, biztonsági tevékenység

Kiemelés

Objektumbiztosítás

Személyvédelem

Munkahely biztosítása

Utaztatás

Találkozások, találkozási pontok védelme

Gyermek és tanúvédelem

Magánnyomozás